tiistai 10. huhtikuuta 2012

Mitäpä jos kirjoitan kirjan!

Heikki Nummelin

Yritysten jatkuvuus edellyttää uudistumista. On vaikeaa keksiä toimialoja, joilla sitä ei tarvita ja toisaalta löytyy runsaasti vanhoja yrityksiä, joissa uudistumista on onnistuneesti tehty joko isoin loikkauksin tai merkittävin jatkuvin parannuksin.

Muutama viikko sitten olin mukana viikonlopputapahtumassa, missä oli koolla nuoria kasvuyrittäjiä ja näiden toimialana oli tietotekniikan eri sovelluksia. Oli hämmentävää kuulla siitä syklistä, mikä tälle toimialalle on tyypillistä. Toisaalta sparraan usein ystäväni kanssa hänen edustamansa suuren prosessiteollisuusyrityksen asioita. Uudistumisen vauhti on molemmissa hyvin erilainen, ensin mainitussa kuukausia ja jälkimmäisessä vuosikymmeniä. Samoin uudistumiseen liittyvät investoinnit ovat kenties tuhansia euroja ja toisessa miljardin euron luokkaa.

Yrittäjälle tai vastuulliselle yrityksen vetäjälle on erityisen tärkeää selviytyminen vaikeiden aikojen yli. Tämä näkyy erityisen selvästi kun tunneside yritykseen on vahva. “Kun isoisä on firman perustanut, äiti ja isä kasvattaneet niin kyllä jälkikasvulle on kunnia-asia saada firma kukoistamaan tai ainakin säilymään.”

Olen pitkän aikaa pohtinut kirjan kirjoittamista yhteisöllisestä luovuudesta. Tämä aihe on itselleni arvokas ja se on läsnä arjen työssäni melko usein. “Yhteisöllinen luovuus” käsitteenä kertoo itselleni paljon, mutta yleensä muille jotain aivan muuta. Kun muutama viikko sitten oivalsin yhdistää yhteisöllisen luovuuden mahdollisuudet ja yrityksen uudistamisen, niin huomasin kirjan ytimen löytyneen.

Kirjan nimi on vielä auki mutta työnimenä on “Uudistuminen” tai “Survival” ja haluan suunnata sen niille ihmisille, joiden tehtävänä on, tai tulisi olla, yrityksen jatkuvuudesta ja uudistumisesta päättäminen. Kirjoittamiseen, esimerkkeihin ja näkökulmiin toivon saavani lähipiiristä hyviä aiheita ja kommentteja. Tulen lähikuukausina haastattelemaan mielenkiintoisia ihmisiä tätä kirjaa varten. Toivon myös sinulta, arvoisa blogin lukija, aiheeseen näkemystä, kiitos.

Kirjan sisältöön olen hahmotellut seuraavat viisi näkökulmaa; en tiedä valitsenko ne kaikki vai osan näistä:

  • Yrityksessä, ja varsinkin vastuullisessa yrityksessä, on eräs tärkeimmistä seikoista “selviytyminen”. Tämä kirja antaa näkökulmaa selviytymiseen ja jopa keinoja siihen.
  • Toinen lähestymistapa on “uudistuminen”. Yritys ei ole kenties kriisissä mutta radikaalin muutoksen tarve on tiedostettu. Ilman merkittävää uudistumista ei mikään yritys menesty.
  • Kolmas näkökulma on “yhteisöllinen luovuus”, innovaatiot, oivallukset ja kaikki ne seikat minkä avulla merkittäviä ideoita voidaan määrätietoisesti löytää ja viedä käytäntöön. Jotta muutokset olisivat riittävän haasteellisia ja positiivisesti poikkeavia, pitää löytää radikaaleja oivalluksia. Jos teemme asiat samalla tavoin kuin toiset, olemme yhä tilanteessa, missä tuotteet tai palvelut ovat toistensa kopioita ja vain hinta ratkaisee.
  • Neljäs näkökulma ovat “omat kokemukseni” ja sen myötä tullut osaaminen. Uskomus siihen, että vuosien varrella kertyneet todelliset tapahtumat ovat tärkeitä ja arvokkaita myös jollekin toiselle, on kirjoittamisen tärkeä motiivi. 
  • Viides näkökulma on “myönteinen ihmiskäsitys”. Olemme erilaisia ja ihmisinä arvokkaita. Meissä on kenties piileviä voimavaroja ja toisaalta voimme olla voimavarojemme äärirajoilla. Tärkeää on tunnistaa omat kyvyt tällä hetkellä ja samalla se mitä voisin olla jos minua haastettaisiin kehittymään sopivalla tavalla. 

Tämän kirjan kirjoittaminen ja sen sisällön pohtiminen antaa myös potkua ja näkemystä omaan uudistumiseen.

”Kun ponnistelet saavuttaaksesi jotain tärkeää niin huomaat, että koko maailma auttaa sinua”

Kiitollisuudella
Heikki : )

Ei kommentteja: