maanantai 26. maaliskuuta 2012

Kestävä menestys, jatkuva suosio

Aku Toivonen, Novetos Oy

Mitkä asiat ovat kestävän menestyksen vauhdittajia? Huippuasema saavutetaan toteuttamalla sarja hyviä päätöksiä, jotka noudattavat yhtenäisesti yksinkertaista, johdonmukaista periaatetta. Yritysten menestyminen näkyy taloudellisina tuloksina ja päämäärien toteutumisina.

Organisaation arki rakentuu johtajuudesta kumpuavista toimintamalleista ja päätöksistä. Kestävää menestystä rakentaa ratkaisut, joiden tuloksena oikeat ihmiset ovat oikeissa tehtävissä toteuttamassa oikeita asioita oikein rakennetussa ja hoidetussa työympäristössä. Lopputuloksena on todennettavissa oleva pitkäkestoinen työ- ja asiakastyytyväisyys.

David Taylorin kirjassa Alaston johtaja esitetty taattu menestyksen kaava on: 
  1. Tiedä, minne haluat mennä,  
  2. Tiedä, missä nyt olet, 
  3. Tiedä, mitä sinun on tehtävä jotta pääsisit sinne minne haluat, 
  4. Tee se! 
Tämä kaava vaatii itsetutkiskelua, pysähtymistä ja rohkeutta hypätä pois edessä näkyviltä tutuilta urilta. Jotta ylivertaisuus ja menestys olisi jatkuvaa, syntyvien ajatusten ja toimenpiteiden vaikutusten tulisi olla ”triplawinnejä” - hyötyjinä asiakas, omistaja(t) sekä henkilöstö. 

Kestävän menestyksen huippuorganisaatio pystyy pitkäkestoisiin saavutuksiin, se ei ole riippuvainen yksittäisestä johtajasta, yhdestä suuresta ideasta tai suhdanteista. Sen toiminta pohjautuu hyvään työilmapiiriin, erinomaisuuteen panostamiseen sekä asiakkaista huolehtimiseen. Jim Collins toteaa kirjassaan Parhaasta pohjalle vai vahvana eteenpäin, että jokainen huippuyritys on riippuvainen ennen kaikkea itseohjautuvista ja omatoimisesti motivoituvista työntekijöistä. Säännöt, kankeus ja byrokratia haittaavat hyvän yrityskulttuurin syntymistä ja ylläpitoa. Kun organisaatioon on rekrytoitu vastuuntuntoisia ja tehtävänsä sisäistäviä ihmisiä, ei yrityksessä tarvita kasapäin sääntöjä ja kankeaa virkavaltaisuutta.

Samalla linjalla on Arto Hiltunen kirjassaan Johtamisen taito todetessaan, että hyvän johtajan tärkein ominaisuus on johdonmukaisuus ja sen mukanaan tuoma ennustettavuus. Jos johtaja toimii ja ottaa kantaa samantyyppisissä tilanteissa saman linjan mukaisesti, se luo organisaatioon turvallisuuden tunnetta ja itseohjautuvuutta. Kun johtajan linja on ennustettavissa, johtaminen toimii linjakkaasti ja tehokkaasti vaikka johtajaa ei näkyisi mailla eikä halmeilla.

Erinomaiset yritykset eivät vaadi jatkuvan suosionsa rakentamiseksi välttämättä karismaattista, julkisuudessa usein esiintyvää johtajaa. Collinsin mukaan kestävän menestyksen luoneet johtajat eivät puhu itsestään, he puhuvat yrityksestä ja muiden työpanoksesta mielin määrin. Silti tämä ei tarkoita vain nöyryyttä ja vaatimattomuutta. Se tarkoittaa yhtä lailla järkähtämätöntä päättäväisyyttä ja lujuutta tehdä kaikki, mitä yrityksen parhaaksi kehittäminen vaatii.

Jatkuvaan suosioon ja menestykseen tarvitaan aikaansaamisen kulttuuri, joka tarvitsee polttoaineekseen sitoutuneisuutta, tavoitteellisuutta ja laatuun panostamista. Läpinäkyvyys, johtamisen eettisyys ja kyseenalaistamisen taito tukevat tietä kestävään menestykseen. Vaikka yrityksissä käydään välillä tiukkoja neuvotteluita, hyvä johtaja luo arvostavan dialogin ilmapiirin, jossa kuuntelu, kannustus ja yhdessä ajattelu on arkipäivää. 

Kestävä menestys, jatkuva suosio – kun tämä tila on saavutettu, mikä auttaa sen ylläpidossa? Pitää välttää menestyksen synnyttämä ylimielisyys, olla kasvun suhteen maltillinen sekä tunnustaa mahdolliset riskit ja vaarat. Hätäinen pelastuksen etsiminen saattaa pahimmillaan johtaa tuhoon tai pientoimijaksi antautumiseen. Tärkeää on toiminnan ytimen säilyttäminen ja edistyksen turvaaminen: ydinarvot pysyvät muuttumattomina  ja tiukasti erillään jatkuvasti muuntuvaan maailmaan sopeutettavasta toimintastrategiasta ja -kulttuurista.

Pidän kovasti jo lähtökohtaisesti Jim Collinsin kirjassa Hyvästä paras ajatuksesta ”olla paras”. Se antaa hyvin erilaisen maun kuin ”olla voittaja”.  Voittaja tarvitsee aina häviäjän - paras ei jää hetkellisen ylivertaisuutensa huumaan. Paras toimii kestävän menestyksen turvaamiseksi omalla määrätietoisella tavallaan, mahdollisesti vaatimattomana ja nöyränä mutta pelottomana. 

Olen ollut osallisena erään menestystarinan luomisessa. Tämän yrityksen toimintakulttuuri oli (ja on edelleen) nimenomaan nöyrää ja asiakaslähtöistä, mutta kuitenkin suoraselkäistä. Julkisuuteen emme puhuneet itsestämme henkilöinä, kysyttäessä kerroimme näkökulmaamme alaa yleisesti koskien, kerroimme yhteisestä tavoitteesta jota yhteisesti toteutamme. Toimintamme pohjautui jaettuun johtajuuteen ja luontevaan itseohjautuvuuteen. Oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä toteuttamassa oikeita asioita oikein rakennetussa ja hoidetussa työympäristössä. Näillä kestävän menestyksen tunnistettavilla toimintatavoilla edeten ko. yritys täyttää pian 30 vuotta, ja on arvokkaampi kuin koskaan. Se on paras, mutta ollakseen kestävä menestyjä sen ei ole tarvinnut olla voittaja.

Ei kommentteja: