maanantai 11. huhtikuuta 2011

Vaalit Suomi Oy:n johtamisen näkökulmasta

Petri Lehtipuu

Huhtikuun eduskuntavaalien teemat pyörivät maahanmuuton, pakkoruotsin, valtionvelan, hyvinvoinnin, homokysymysten, energiaratkaisujen ja verotuksen ympärillä. Perussuomalaisten kannatuksen nousua kauhistellaan ja ihastellaan. Pääministerikandidaattien uskottavuutta mietitään.

Jos ajatellaan Suomea yhtenä maailmantalouden ja –politiikan yksikkönä, millaisia ratkaisuja pitkällä aikavälillä tulisi tehdä? Ainakin on selvää, ettei Suomea voi ajatella irrallaan muusta maailmasta olevana, erillisenä saarekkeena. Mutta kyllä meillä on aivan riittävästi itsenäisyyttä vaikuttaa omiin asioihimme lähes kaikilla elämän alueilla.

Olen koettanut hahmottaa keskeisiä pitkän aikavälin kysymyksiä, joihin tulevaisuudessa on otettava kantaa. Nämä vastaavat yritysten ja muiden organisaatioiden strategiaprosessien teemoja, joiden pohjalta johto tekee valintoja.

Ensimmäinen alue on miettiä, millä aloilla aiomme menestyä jatkossa. Mitä sellaista voimme tarjota, joka on kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kiinnostavaa? Toiseksi on mietittävä, millä keinoilla ja millä osaamisella vaadittava tekeminen onnistuu: kuinka varmistamme sen, että koulut ja yliopistot ovat paikkoja, jossa ihmisillä on halu oppia hyviksi oppijoiksi ja jotka rohkaisevat etsimään ja luomaan uutta tietoa. Kolmanneksi yhteiskunnan ja eri toimijoiden on rakennettava mielekäs työnjako, jonka avulla tuotetaan yhteiset palvelut. Ja neljänneksi on päätettävä, miten hoidetaan ihmisten ja elinympäristön hyvinvointi ja turvallisuus.

Varsinainen erilaistava strategia voisi syntyä siitä, että asioita ratkaistaan moniammatillisina haasteina. Ei niin, että energia-asioista päättävät energiaekspertit ja opetuspolitiikasta kasvatustieteilijät. Vaan yhdistetään ammattilaisten perusosaamiseen muiden alojen näkökulmat, jolloin voidaan välttää yksipuoliset ja vääristyneet painotukset. Voisiko Suomi olla tunnettu maana, jossa ihmiset osallistuvat työpajoissa itseään koskevien asioiden valmisteluun sen sijaan, että niistä päätetään kabineteissa? Entä jos ihmisillä olisi mahdollisuus olla muodollisten kansanäänestysten ohella säännöllisessä dialogissa päättäjien kanssa?

Päättäjien tehtävänä on kantaa vastuu tehtävistä päätöksistä. Mutta parhaiden päätösten synnyttämiseksi on viisasta käydä keskustelua yhdistämällä eri alojen ammattilaisten osaaminen. Näin huipputiimitkin toimivat, kun ne oppivat hyödyntämään eri ihmisten vahvuuksia.

Ketä siis tulisi äänestää tulevissa vaaleissa, on kunkin oma asia. Mutta tarkkailkaa ehdokkaiden kykyä hakea eettisiä ja aikaa kestäviä ratkaisuja yksipuolisen oman asian ajamisen sijasta!

Ei kommentteja: